SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia SpożywcówSPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców działa na rynku naszego miasta nieprzerwanie od 1976 roku. W ciągu tych 40 lat różnie kształtował się potencjał Spółdzielni ale zawsze jest to największa firma handlowa w naszym mieście.
Obecnie prowadzi działalność w 5 placówkach detalicznych, 1 piekarni, zatrudnia 73 pracowników i zrzesza 120 członków. 
Działalnością firmy kieruje Zarząd jednoosobowy.

Historia Spółdzielni wiąże się z ważnymi wydarzeniami w kraju dotyczącymi zmian ustrojowych i ekonomicznych, które w efekcie wprowadziły gospodarkę rynkową.
Wchodzenie na rynek miasta coraz większej liczby podmiotów gospodarczych powoduje zaostrzenie się walki konkurencyjnej, w konsekwencji pozyskiwanie klientów staje się coraz trudniejsze. Szczególną uwagę Spółdzielnia zwraca na to by placówki "Społem" JSS były widoczne na rynku wobec rozwijającej się konkurencji, dlatego też są prowadzone stałe modernizacje poprawiające ich wygląd, funkcjonalność i efektywność. Bardzo dużą uwagę przywiązuje się w Spółdzielni do wyposażenia placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i kasowy.

Na przełomie roku 2007-2008 przeprowadzona była modernizacja Spółdzielczego Domu Handlowego „Gwarek”. Po przebudowie „Gwarek” spełnia wymogi nowoczesnego Centrum Handlowego i gwarantuje dobre .warunki do robienia zakupów przez klientów jak również odpowiednie i bezpieczne warunki pracy pracowników zatrudnionych w Centrum.

W Centrum Handlowym GWAREK działalność prowadzi ponad 30 sklepów różnych branż. Na dolnej kondygnacji znajduje sklep ogólnospożywczy Spółki Frac-Gwarek oraz sklep przemysłowy /dywany, tapety, wykładziny/ oba na powierzchni około 2500m2. Natomiast na górnej kondygnacji ( od Alei Piłsudskiego) market przemysłowy prowadzony przez JSS z artykułami częstego zakupu oraz ponad 20 sklepów i punktów usługowych różnych branż głównie odzieży i obuwia. Obie kondygnacje oprócz schodów łączy winda przystosowana do przewozów osób niepełnosprawnych.

Centrum Handlowe GWAREK pracuje w wydłużonym czasie, oferta asortymentowa jest bardzo szeroka i każdy klient może znaleźć tu coś potrzebnego i atrakcyjnego dla siebie. Zarząd "Społem" JSS serdecznie zaprasza mieszkańców naszego miasta i nie tylko do zapoznania się z naszą propozycją i do częstego dokonywania zakupów.
Nadrzędnym celem "Społem" JSS jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów. W placówkach detalicznych prowadzone są promocje towarów, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, akcje marketingowe. Wspólnie z sąsiednimi Spółdzielniami Spożywców wydawane są gazetki promocyjno - reklamowe z bogatą ofertą towarową i cenową. Na co dzień na klienta czeka bogata oferta artykułów spożywczych oraz przemysłowych najwyższej jakości w korzystnych cenach.

Główne cele Spółdzielni to:

 • wysoki poziom usług handlowych;
 • kontynuowanie współpracy z sąsiednimi Spółdzielniami Spożywców w celu poprawy warunków zakupu towarów i uzyskania większych upustów i bonifikat a tym samym obniżenia cen detalicznych towarów w naszych placówkach.
 • promowanie produkowanych przez Spółdzielnię wyrobów piekarskich i ciastkarskich w celu poszerzenia rynku zbytu;
 • dostosowanie technologii i stanu sanitarnego zakładów piekarskich i placówek detalicznych do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej - HACCP.

Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu miasta sponsorując różnego rodzaju akcje dla dzieci i młodzieży z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka itp. Rok rocznie przekazujemy środki finansowe i rzeczowe w postaci słodyczy, pieczywa, zabawek na rzecz przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy społecznej.

W 2016 roku „Społem” JSS obchodziła 40-lecie swojej działalności. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców, Harcerska 1B, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.jss.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym handlowy@jss.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.jss.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej