Kontakt

SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców
ul. Harcerska 1B
44-335 Jastrzębie Zdrój

NIP: 633-000-34-18
REGON: 000870830