Kontakt

SPOŁEM Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców
ul. Harcerska 1B
44-335 Jastrzębie Zdrój

NIP: 633-000-34-18
REGON: 000870830

tel. (032) 471-45-70
fax (032) 471-17-75

jss@jss.pl
handlowy@jss.pl